Gå til hovedindhold

Sundhedsloven spænder ben for et bedre sundhedsvæsen

Kommunernes udfordringer på sundheds- og ældreområdet i de kommende år er mange og varierede. De seks største kommuner vil skrue på alle relevante knapper, så tiden hos borgerne bliver brugt på det vigtigste.

 • Læs op

Indhold

  De seks største kommuner har udarbejdet et katalog med forslag til frisættelse fra sundhedsloven og de bindinger, der i dag tager tid fra den vigtige kontakt og behandling af borgerne. Bl.a. peges der i kataloget på at udvide af kommunalt ansatte sygeplejerskers virke, så de må foretage relativt ukomplicerede behandlinger uden først at kontakte borgerens læge. Det kan f.eks. være udtagning af urinprøver eller opstarte kompressionsbehandling.

  - ”Den stigende ældrebefolkning vil kræve mere sundheds- og ældrepleje i kommunerne, samtidig med at der vil være mangel på plejepersonale. Derfor er vi nødt til at optimere tiden og bruge den på det vigtigste. Dette katalog indeholder 14 eksempler på, hvordan statslig lovgivning skaber uhensigtsmæssigt administrativt arbejde uden det bidrager til kvaliteten i den velfærd, der leveres til borgerne”, lyder det fra Christian Budde, rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune (V). 

  Et af katalogets forslag ser nærmere på de både tidskrævende og omfattende statslige tilsyn og kommunale tilsyn, der er på vores plejehjem. Der er behov for at koordinere tilsynene og reducere dokumentationskravene for at frigøre tid hos medarbejdere og ledere.

  ”Om 8 år kan vi forvente mere end 50 pct. flere ældre på over 80 år alene i København. Det er borgere, som har behov for pleje, omsorg og behandling. Mindre bureaukrati er lig med mere tid til borgerne, mere tid til faglig ledelse og mere enkel administration. Jeg håber, at der også er vilje fra Christiansborgs side til at se på for eksempel dobbelt-dokumentation og overlappende lovgivning. Det er der brug for, så vi får den helt nødvendige frihed til at bruge tiden på dem, vi er her for,” siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF).

  6-by samarbejdet vil fortsætte dialogen med indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde om hvordan sundhedsområdet i kommunerne konkret frisættes fra statsligt bureaukrati. Der er en klar forventning om, at ministeren tager 6-byernes bidrag seriøst, og holder fokus på hvad der kan skabe en forskel for ledere og medarbejdere i hverdagen.

  Fakta

  Kataloget med ønsker til frisætning på sundheds- og ældreområdet kan ses på www.afbureaukratiser.nu. Kataloget er begyndelsen på et samarbejde mellem kommuner og staten ift. en afbureaukratiseringsdagsorden. Derfor vil arbejdet med at finde flere eksempler fortsætte, bl.a. med inddragelse af Kommunernes Landsforening KL, samt samarbejde med ministerier, styrelser m.fl. om de konkrete forslag. I regeringsgrundlaget fremgår det, at: ”Visionen om en så omfattende frisættelse vil være ensbetydende med en særdeles gennemgribende og omfattende nytænkning af den offentlige sektor”.

  Afsendere

  Sisse Marie Welling (SF) – Sundheds‐ og omsorgsborgmester, Københavns Kommune

  Christian Budde (Venstre) – Rådmand for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

  Jes Lunde (Rv.) – Rådmand for Sundhed og Kultur, Aalborg Kommune

  Kristoffer Hjort Storm (DD) – Rådmand for Senior og Omsorg, Aalborg Kommune

  Brian Dybro (SF) – Rådmand for Ældre‐ og Handicapforvaltningen, Odense Kommune

  Tommy Hummelmose (kons.) – Rådmand for Sundhedsforvaltningen, Odense Kommune

  Ellen Petersen (Soc.dem) – Formand for Omsorgsudvalget, Randers Kommune

  Louise Høeg (Venstre) – Formand for Sundheds‐ Idræts‐ og Kulturudvalget, Randers Kommune

  May-Britt Andrea Andersen (kons.) – Formand for Sundheds‐ & Omsorgsudvalget, Esbjerg Kommune

   

  Pressekontakt: Cecilie Winding, presseansvarlig i Sundhed og Omsorg -Aarhus Kommune, tlf.: 30893119

  Sisse Marie Welling via pressekonsulent Rune Gleerup, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune, tlf. 2344 0979, e-mail: r168@kk.dk

  Katalog med ønsker til frisætning fra Sundhedsloven.pdf