Gå til hovedindhold

Nyt afbureaukratiseringskatalog på sundhedsområdet

Da 6-by samarbejdet på sundheds- og ældreområdet kort efter regeringsdannelsen begyndte at tale om at byde konstruktivt ind på regeringens ambition om afbureaukratisering var grundtanken, at det skulle være et kontinuerligt arbejde. Næste skridt er et katalog på sundhedsområdet.

  • Læs op

Indhold

    16. marts 2023 havde rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Christian Budde et møde med indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde. På mødet blev der bl.a. talt afbureaukratisering, regeringens ambitioner på området og 6-byernes forslag til samarbejde. På vegne af 6-by samarbejdet tilbød Christian Budde at der udarbejdes et katalog med konkrete forslag til statslig afbureaukratisering relateret til sundhedsloven. Ministeren takkede ja til tilbuddet om at modtage et sådan katalog efter samme koncept som det nuværende. Der arbejdes pt. på udarbejdelsen af kataloget, som ventes at være klar til at overdrage til sundhedsministeren medio maj.

    Sidst opdateret: 18. september 2023